nalozi za prenos

Nalog za prenos – čemu služi i kako se popunjava

Sredstvima sa računa pravno lice raspolaže najčešće korišćenjem naloga za prenos Prvo što će firma morati da uradi nakon priliva sredstava je, naravno, plaćanje obaveza. Sve obaveze uglavnom morate platiti bezgotovinski. Tu na scenu stupa nalog za prenos. Može biti elektronski i papirni. U nastavku se bavimo papirnim nalozima. Šta je nalog za prenos? Nalog […]