Bankarska garancija – čemu služi i kako je dobiti od banke

Potrebna vam je bankarska garancija i zanima vas kako ona funkcioniše i kako da je vaša firma dobije od banke. Vrste i primer bankarskih garancija. Prednosti i nedostaci.

Šta je zapravo bankarska garancija?

Definiciju ste sigurno već negde pročitali. Možda vam je sve jasno, a možda i ne, ali ostaje činjenica da je bankarska garancija često neophodna. Bankarska garancija je u suštini instrument obezbeđenja plaćanja ili izvršenja nekih obaveza. Izdavanjem garancije banka u ime vaše firme trećem licu garantuje da ćete vi zaista platiti ili uraditi ono što je ugovoreno. Ukoliko se to ne desi, pomenuto treće lice (korisnik garancije) naplatiće se jednostavno od banke, a banka će kasnije da juri vas.

Primer bankarske garancije možete videti na slici:

bankarska garancija primer
Primer plative bankarske garancije

Zašto bankarska garancija, a ne novac?

 • Prvi odgovor je očigledan – bankarska garancija je zgodna upravo iz razloga kako se novčana sredstva ne bi angažovala kao neka vrsta depozita jer najskuplji je novac koji leži na računu. Umesto novca, firma obezbeđuje bankarsku garanciju , a novac, ukoliko ga ima, može uložiti u robu, usluge, materijal itd.
 • Drugi razlog je takođe očigledan – bankarska garancija se obezbeđuje i u situacijama kad nema dovoljno novčanih sredstava (na primer garancija za povraćaj avansa – firma dobija avans kako bi završila ugovoreni posao, ali za uzvrat obezbeđuje garanciju tako da je i davalac avansa u dobroj poziciji, odnosno neće ostati bez svojih sredstava ukoliko posao ne ide odgovarajućim tokom).
 • Bankarska garancija je jednostavna za korišćenje i ne zahteva brigu o deponovanim sredstvima. I za nalogodavca i za korisnika bankarska garancija predstavlja neku vrstu sigurnosti – za nalogodavca (vas koji morate da obezbedite garanciju) da ne mora da koristi slobodna sredstva i rizikuje da depozit propadne, a za korisnika garancije da može brzo da se naplati.

Koje vrste bankarskih garancija postoje?

Najbitnija podela sa aspekta preduzetnika i malih firmi, odnosno sa aspekta koji je nama zanimljiv, je na sledeće vrste bankarskih garancija:

 • plative bankarske garancije:
  • garancije obezbeđenja plaćanja
  • carinske garancije
 • činidbene bankarske garancije:
  • tenderske garancije,
  • garancije za dobro izvršenje posla,
  • garancije za garantni period,
  • garancije za oslobođenje depozita,
  • garancije za povraćaj avansa, itd.

Plative bankarske garancije

Kao što im i naziv kaže, one obezbeđuju neko plaćanje. Izdavanjem plative bankarske garancije, banka u ime vaše firme korisniku garancije garantuje da će vaša firma nešto da plati. Najprostije objašnjenje. Na primer: vaš zakupodavac lokala ugovorom o zakupu traži od vas da obezbedite bankarsku garanciju koja bi važila godinu dana i bila u visini tri mesečna zakupa. To znači da zakupodavac traži da mu banka za vas garantuje da ćete zakup zaista i plaćati redovno, a ako to ne radite zakupodavac će se vrlo brzo naplatiti od banke. Slično je i za robu, avio karte, turističke usluge itd. Spisak je beskonačan.

Činidbene bankarske garancije

Za razliku od plativih garancije gde banka garantuje da će vaša firma nešto da plati, kod činidbenih garancija banka garantuje da će vaša firma nešto da „učini“. Uzećemo kao primer garanciju za dobro izvršenje posla. Dobili ste na tenderu posao koji treba da završite u konkretnom roku i po konkretnim zahtevima. Ukoliko niste izvršili posao na način kako je ugovoreno, a naručiocu posla ste obezbedili ovu vrstu garancije, on će aktivirati garanciju kod banke i praktično naplatiti odštetu za nešto što niste „učinili“ kako je predviđeno ugovorom.

Izdavanje bankarske garancije

Na infografiku u nastavku u nekoliko jednostavnih koraka prikazan je tok procedure apliciranja i izdavanja bankarske garancije. Sa aspekta banke, bankarska garancija nosi isti rizik kao i kredit, tako da se na isti način i odobrava. Koraci su, naravno, vrlo logični i jednostavni, ali obratite pažnju na redosled koji je jako bitan.

Bankarska garancija košta i to ne malo. U značajnom broju banaka troškovi u vezi bankarske garancije se izjednačuju sa troškovima kredita. Zato je potrebno prvo se informisati o pomenutim troškovima i razmisliti o alternativnom rešenju ako postoji. Dodatni savet – obavezno se raspitajte kod vašeg bankara koliko će realno trajati izdavanje garancije od momenta kad dobijete zeleno svetlo da vam je ista i odobrena od strane banke. Ovaj deo procedure izdavanja može da potraje u zavisnosti od više faktora, a može da vam bude jako bitan.

bankarska garancija

Na kraju treba pomenuti da bankarska garancija ne mora biti samo papirni dokument.

Može se izdati i u obliku SWIFT poruke što se radi kad se garancija izdaje u korist stranog pravnog lica.

Često će se desiti da, osim bankarske garancije, morate obezbediti i pismo o namerama banke da vam garanciju izda. Vrlo uobičajena praksa kad su tenderi u pitanju. Obratite pažnju da li se traži obavezujuće ili neobavezujuće pismo o namerama. Obavezujuće, kako mu naziv kaže, obavezuje banku da vam izda garanciju ako bude potrebna i samim tim se odobrava kao i bankarska garancija i više košta od neobavezujućeg pisma. Njegovo izdavanje duže traje. Neobavezujuće je praktično samo formalnost i banke ga izdaju vrlo često istog dana kad i tražite uz manju naknadu nego obavezujuće.

Bankarske garancije se široko koriste u različitim poslovnim sektorima, a najčešće se primenjuju u:

 • Građevinskim projektima –  obezbeđuju ispunjenje obaveza izvođača radova;
 • Nabavkama – obezbeđuju ispunjenje obaveza dobavljača;
 • Izvoznim i uvoznim transakcijama – obezbeđuju ispunjenje obaveza izvoznika i uvoznika;
 • Javnim nadmetanjima – obezbeđuju ozbiljnost ponude, garantni rok, povrat avansa, i sl.;
 • Finansijskim transakcijama – obezbeđuju isplatu kredita i drugih finansijskih obaveza.

Ako znate da ćete u toku godine morati da obezbedite veći broj garancija i pisama o namerama, raspitajte se u svojoj banci o uslovima ugovaranja linije za izdavanje garancija i pisama o namerama. Ovakva linija vam može značajno smanjiti troškove i uštedeti vreme. Ovo je posebno bitno na primer firmama koje se bave građevinom ili su usko povezane sa istom, pa imaju potrebu da često koriste garancije prilikom učešća u raznim tenderima.

Srećan rad!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *